APIDLIS

O firmie

Firma APIDLIS została założona w 2005 roku jako nowa forma aktywności zawodowej w dziedzinie nowoczesnych technologii informatycznych. Jej powstanie było poparte ponad 7–letnim doświadczeniem pracy w branży informatycznej i kontaktami z wieloma klientami z sektora MŚP oraz klientami korporacyjnymi.

Działalność Firmy oparta jest na wiarygodności i solidności świadczonych usług, rozwiązywaniu problemów Klientów i umożliwianiu im łatwiejszego rozwoju własnej działności biznesowej.

Uznając postawę partnerstwa za kluczową w realizacji poważnych przedsięwzięć firma APIDLIS sama jest partnerem następujących firm (w kolejności alfabetycznej):
  • Mediarecovery - Partner,
  • Microsoft - Partner Zarejestrowany.

Dodatkowe posiadane kompetencje:
  Serwis wykonany w PHP. Poprawny XHTML 1.0! Poprawny CSS Level 2!