APIDLIS

Oferta

Ofera Firmy:
 • rozwiązania informatyczne z wykorzystaniem silnika baz danych Microsoft SQL Server (MSSQL), tj.:
  • programowanie aplikacji na MSSQL, także z interfejsami webowymi (ASP.NET) oraz hurtownie danych,
  • wsparcie techniczne: administracja, pomoc w utrzymaniu i zapewnianiu wydajności systemów bazodanowych, od niewielkich aplikacji do systemów zarządzania przedsiębiorstwem,
  • doradztwo w zakresie projektów na MSSQL, wsparcie przy prowadzeniu nowych projektów.
  Oferujemy także aplikacje pracujące w środowisku Microsoft Windows w wersji gotowej lub szablonu (Więcej »);

 • hosting dedykowany aplikacji na platformie Microsoft Windows (Więcej »);

 • obsługa informatyczna zbiorów danych - czyszczenie, standaryzacja zapisu, weryfikacja (m.in. w oparciu o słowniki danych np. imion, kodów pocztowych, miast itd.), deduplikacja baz danych (kartotek klientów, użytkowników), selekcja danych, łączenie baz - kompleksowe działania mające na celu podniesienia jakości efektywności posiadanych zbiorów danych;

 • elektroniczne przetwarzanie i archiwizacja dokumentów - usługi i systemy masowego skanowania i archiwizacji dokumentacji papierowej, systemy zarządzania i udostępniania dokumentacji elektronicznej w różnej postaci (bazy danych, nośniki CD/DVD) w formie in house lub outsourcing (Więcej »);

 • doradztwo i pomoc w zakresie przetwarzania baz Danych Osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych) - uporządkowanie procedur, rejestracja zbiorów danych osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) - przygotowanie dokumentacji;

 • rozwiązania informatyczne i doradztwo w zakresie integracji systemów i aplikacji do obsługi produkcji i sprzedaży, uruchamiania systemów analitycznych (m.in. hurtowni danych), organizacji wymiany danych w ramach procesów biznesowych, możliwość współpracy w projektach międzynarodowych;

 • Odzyskiwanie danych z uszkodzonych nośników (dyski twarde, CD-R/DVD), zarówno w przypadku uszkodzeń fizycznych (fizyczne zniszczenie nośnika) jak i logicznych (skasowanie danych za pomocą oprogramowania), kasowanie danych (przy sprzedaży, darowaniu lub utylizacji nośnika), Informatyka Śledcza (ang. computer forensics) - usługa związana z odzyskiwaniem, poszukiwaniem i analizą danych elektronicznych pozwalająca na odnalezienie i zabezpieczenie śladów elektronicznych np. do specjalistycznych ekspertyz;

 • audyty legalności oprogramowania połączone z jego inwentaryzacją;

 • opracowania na temat Społeczeństwa Informacyjnego m.in. opracowywanie studiów wykonalności projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - Priorytet 1 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów", działanie 1.5 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego";

 • szkolenia i kursy informatyczne;

 • drobne usługi informatyczne:
  • Instalacja i konserwacja systemów operacyjnych MS Windows (wirusy, sterowniki, optymalizacja, połączenia z Internetem np. Neostrada), oprogramowania biurowego (MS Office, OpenOffice) oraz zabezpieczeń (oprogramowanie antywirusowe, firewalle),
  • Konfiguracja sprzętu komputerowego (rozbudowa, aktualizacja BIOS), instalacja urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery itp.),
  • Prace konserwacyjne (instalacja, reinstalacja z przeniesieniem, aktualizacja wersji) pakietu programów do obsługi firmy Insert GT (Subiekt GT, Rachmistrz GT, Gratyfikant GT),
  • Doradztwo w zakresie zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.
  Serwis wykonany w PHP. Poprawny XHTML 1.0! Poprawny CSS Level 2!