APIDLIS

Przetwarzanie i archiwizacja dokumentów

Jedną z głównych dziedzin działalności prowadzonej przez firmę APIDLIS jest elektroniczne przetwarzanie i archiwizacja dokumentów.

Od 2006 roku współpracujemy z firmą Magellan Software Polska S.A. jako partner w zakresie usług elektronicznego przetwarzania i archiwizacji dokumentów jak i sprzedaży systemów masowego skanowania i archiwizacji dokumentacji papierowej oraz systemów zarządzania i udostępniania dokumentacji elektronicznej w różnej postaci (bazy danych, nośniki CD/DVD) w formie in house (na miejscu u klienta) lub outsourcing (w centrum danych Magellan).

Oferowane przez nas rozwiązania są skuteczne, wydajne i skalowalne. Mogą zostać dostosowane zarówno dla niewielkiej firmy wymagającej np. tylko jednego stanowiska skanującego, jak i dla korporacji wymagającej archiwizowania setek tysięcy dokumentów w modelu outsourcingowym.

Dla mniejszych firm posiadamy w ofercie formę elektronicznej archiwizacji dokumentów w postaci opracowywania archiwum na dyskach CD/DVD. Tego typu podręczne mini-archiwum na nośniku CD/DVD można pomieścić znaczną liczbę dokumentów (np. na płycie CD - ok. 20 tys. łącznie z indeksami). Do kompletu na płycie dołączana jest przeglądarka dokumentów z wieloma opcjami edycyjnymi. Rozwiązanie to pozwala uniknąć zakupu całego systemu archiwum elektronicznego.
Powyższe rozwiązanie mini-archiwum może być realizowane na dwa sposoby, jako:
  • zakup lub dzierżawa stanowiska skanującego (sprzęt komputerowy + oprogramowanie) i wykonywanie zadania przez własnych pracowników Klienta po ich przeszkoleniu,
  • usługa realizowana przez nas własnymi zasobami sprzętowo-osobowymi w firmie Klienta lub na zewnątrz po przesłaniu dokumentów do obróbki do siedziby usługodawcy.

Duży wpływ na wybór przez Klienta jednego z dwóch wariantów ma ilość dokumentów przeznaczanych do zarchiwizowania jak i przyrost w czasie tych bieżących dokumentów.

Przy realizacji usług przetwarzania dokumentów z wersji papierowej na elektroniczną wykorzystujemy narzędzia w postaci specjalistycznych skanerów dokumentowych ze sprzętową akceleracją skanowania wykorzystującą funkcję Virtual ReScan (VRS) firmy Kofax oraz autorskie oprogramowanie Magellan Software S.A.

Skaner Bell&Howell Kofax Virtual ReScan Skaner Canon


Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Jesteś zainteresowany powyższą ofertą?
Wyślij nam wiadomość ».
  Serwis wykonany w PHP. Poprawny XHTML 1.0! Poprawny CSS Level 2!